Kropla w morzu inwestycji. Rynek budowlany czeka na przełom

Niewiele ponad 1 proc. – taki udział w ogólnej wartości zamówień publicznych w ciągu ostatniej dekady miało partnerstwo publiczno-prywatne. Perspektywy? Nadzieja na rozwój formuły PPP walczy z niepewnością wynikającą z niedawnych doświadczeń.