Jak odbudować gospodarkę? Oni wskazali najważniejsze trendy

Odbudowa gospodarki i warunki powodzenia tego procesu, potencjalne atuty i obszary zagrożeń, zmiany i trendy, których nie powstrzymają wciąż niepewne scenariusze pandemii – to treść debaty, która otworzyła dwudniowe EEC Trends. W wielowątkowej dyskusji wzięli udział politycy, przedstawiciele agend rządowych i dużego biznesu.