Prezes Empiku nie wierzy w koniec tradycyjnych sklepów

Rok 2020 był prawdziwym sprawdzianem dla segmentu handlu, wielu mówiło o początku końca tradycyjnych sklepów. Jednak prezes Grupy Empik inaczej widzi przyszłość branży. – W perspektywie najbliższych 5-10 lat należy się spodziewać dobrego balansu między kanałami fizycznej i wirtualnej sprzedaży. Te ścieżki klienckie będą się płynnie przenikały. Pandemia wzmocniła omnichannel. On oczywiście się zmieni, ale raczej będzie to przyspieszona ewolucja niż rewolucja – prognozuje Ewa Szmidt-Belcarz. Czytaj dalej...

Read more

W tym kraju kobietom osiem razy trudniej o pracę niż mężczyznom

Wedle danych Banku Światowego w zeszłym roku tylko co piąta kobieta w Indiach była aktywna na rynku pracy. Dla porównania, bardziej aktywne zawodowo są nie tylko kobiety w Unii Europejskiej (ok. 45 proc.), ale także w Afganistanie (prawie 25 proc.), w którym z powodu trwających konfliktów oraz patriarchalnej kultury odsetek ten utrzymywał się tradycyjnie na wyjątkowo niskim poziomie. Czytaj dalej...

Read more